ചെര്‍ണോബില്‍ ആണവദുരന്തത്തില്‍ സംഭവിച്ചത്.. I About chernobyl disaster

1 Просмотры
Издатель
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവദുരന്തമായിരുന്നു 1986 ഏപ്രില്‍ 26ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന യുക്രൈനിലെ ചെര്‍ണോബില്‍ ആണവനിലയത്തിലുണ്ടായത്. പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷവും ആ ദുരന്തം കഠിനദുരിതങ്ങളായി തുടരുകയാണ് ...

#chernobyl #sovietunion
Категория
Ужасы 2019
Комментариев нет.